Sub leader/Phó ca sản xuất

Tuyển dụng: Sub leader
Số lượng: 04
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2023
💻Laptop 💲 Chế độ thưởng
✈Du lịch 🚌 Xe đưa rước