Tuyển dụng

Sub Leader

Tuyển dụng: Sub Leader
Số lượng: 6
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2023
💻Laptop 💲 Chế độ thưởng
✈Du lịch 🚌 Xe đưa rước

Read More »

Technician/KTV Bảo trì

Tuyển dụng: Kỹ thuật viên
Số lượng: 15
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2023
💻Laptop 💲 Chế độ thưởng
✈Du lịch 🚌 Xe đưa rước

Read More »

OP/Nhân viên vận hành

Tuyển dụng: Nhân viên vận hành
Số lượng: 04
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2023
💻Laptop 💲 Chế độ thưởng
✈Du lịch 🚌 Xe đưa rước

Read More »