Giới thiệu nhân viên

Giới thiệu những nhân viên đáng tự hào của chúng tôi, những người làm việc với tư cách là chuyên gia trong từng lĩnh vực.

Bộ phận sản xuất

Leader

Gia nhập công ty 2015/03/01

HOÀNG VĂN HÙNG
More »

Sale

Purchasing Senior Manager

Gia nhập công ty: 2012/11/06

TRƯƠNG KHẮC CĂN
More »

Phòng Kế toán và Tài chính

Manager

Gia nhập công ty 2018/12/10

TRẦN THỊ ÁI LINH
More »